“Tusi” Xeyriyyə Cəmiyyətinin 2023-cü il üzrə Hesabatı

“Tusi” Xeyriyyə Cəmiyyətinin 2023-cü il üzrə Hesabatı

Cəmiyyətin 2023-cü il fəaliyyəti məhsuldar olmuşdur.
Bir sıra sosial layihələr həyata keçirilmiş və tədbirlər təşkil olunmuşdur.