Ümumi Məlumat

<p>&ldquo;Tusi&rdquo; klubu bir intelektual quruluşdur.<br />Klubun məqsədi Nəsirəddin Tusi daxil, azərbaycanlı m&uuml;təfəkkirlərinin irsini yaşatmaq və gənc nəslə &ouml;t&uuml;rməkdir.<br />Klubun vəzifəsi &ldquo;Azərbaycan beyin&rdquo;lərini - y&uuml;ksək zəka sahiblərini tanıtmaq və təbliğ etməkdir.<br />Bu x&uuml;susda, yerli və beynəlxalq m&uuml;xtəlif tədbirlər - dəyirmi masa, konfrans və simpoziumlar həyata ke&ccedil;irilməsi planlaşdırılmışdır.<br />Eləcə də Ordubad ilə bağlı bir sıra intellektual layihələr təşkil olunması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şd&uuml;r.</p>
<p>Əslində, bu m&uuml;asir tipli &ldquo;Ənc&uuml;məni-Ş&uuml;ara&rdquo; məclisidir&hellip;</p>

“Tusi” klubu bir intelektual quruluşdur.
Klubun məqsədi Nəsirəddin Tusi daxil, azərbaycanlı mütəfəkkirlərinin irsini yaşatmaq və gənc nəslə ötürməkdir.
Klubun vəzifəsi “Azərbaycan beyin”lərini - yüksək zəka sahiblərini tanıtmaq və təbliğ etməkdir.
Bu xüsusda, yerli və beynəlxalq müxtəlif tədbirlər - dəyirmi masa, konfrans və simpoziumlar həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır.
Eləcə də Ordubad ilə bağlı bir sıra intellektual layihələr təşkil olunması düşünülmüşdür.

Əslində, bu müasir tipli “Əncüməni-Şüara” məclisidir…