Struktur

Qeyd: “Tusi” Xeyriyyə Cəmiyyəti daimi və fəxri üzvlərdən ibarət olan ilk milli və mütərəqqi ruhlu vətəndaş cəmiyyəti institutu - ictimai birlikdir.