Loqotipimiz

<p>&ldquo;Tusi&rdquo; Xeyriyyə Cəmiyyətinin loqotipi Ordubadın tarixi-memarlıq &uuml;slubundan qaynaqlanır. Ordubad rayonu ərazisindəki abidələrin g&ouml;rkəmini bəzəyən itibucaqlı - &uuml;&ccedil;bucaqlı formadan istifadə olunmuşdur.</p>
<p>Cəmiyyətin ilk loqosu m&uuml;asirləşdirilərək milli rəmzimiz olan səkkizguşəli ulduz halına gətirilmişdir.</p>
<p>Qismən ucu şiş təsviri olan d&uuml;zbucaqlılar &ccedil;arpazlaşdırılmış, a&ccedil;ıq səma rəngində səkkiz &uuml;f&uuml;q&uuml; simvolizə edən emblemə &ccedil;evrilmişdir.</p>
<p>Bu bir Ordubad ornamentli milliliyi simvolizə edən, ke&ccedil;mişi və m&uuml;asirliyin harmoniyasından yaranan loqotipdir.</p>

“Tusi” Xeyriyyə Cəmiyyətinin loqotipi Ordubadın tarixi-memarlıq üslubundan qaynaqlanır. Ordubad rayonu ərazisindəki abidələrin görkəmini bəzəyən itibucaqlı - üçbucaqlı formadan istifadə olunmuşdur.

Cəmiyyətin ilk loqosu müasirləşdirilərək milli rəmzimiz olan səkkizguşəli ulduz halına gətirilmişdir.

Qismən ucu şiş təsviri olan düzbucaqlılar çarpazlaşdırılmış, açıq səma rəngində səkkiz üfüqü simvolizə edən emblemə çevrilmişdir.

Bu bir Ordubad ornamentli milliliyi simvolizə edən, keçmişi və müasirliyin harmoniyasından yaranan loqotipdir.